Lepiej późno niż wcale :)

Biuletyn Statystyczny

Strona internetowa: www.stat.gov.pl/gus/5840_738_PLK_HTML.htm?action=show_archive
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny

Częstotliwość: Miesięcznik

ISSN: 0006-4025

Kontakt: Zakład Wydawnictw Statystycznych
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208,
tel. (22) 608 31 45, faks (22) 608 31 83

e-mail: zwssek@stat.gov.pl

Wydział Logistyki Dystrybucji:
tel. (22) 608 32 10
tel. (22) 608 38 10
faks (22) 608 38 67
e-mail: ZWS-sprzedaz@stat.gov.pl


Opis:
"Biuletyn Statystyczny" publikuje podstawowe wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym m.in. kwartalne szacunki PKB, informacje z zakresu demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, pieniądza, finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw niefinansowych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu i handlu. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą państw Unii Europejskiej.


Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego dostępne są do pobrania archiwalne numery czasopisma z pełnymi tekstami w języku polskim i angielskim od 2003 roku (www.stat.gov.pl/gus/5840_738_PLK_HTML.htm?action=show_archive).Źródło http://www.stat.gov.pl/

Aktualizacja 02.10.2013

Biuletyn Statystyczny