Szczęście tylko wtedy jest prawdziwe, gdy się nim dzielimy. Alexander Supertramp

Poland Quarterly Statistics

Strona internetowa: www.stat.gov.pl/gus/5840_3332_ENG_HTML.htm

Wydawca: Central Statistical Office

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1425-3291

Kontakt: Central Statistical Office
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208,

Telephone Exchange

(48 22) 608 30 00
Statistical Information Centre

tel.: (+ 48 22) 608 31 63, (+ 48 22) 608 31 64
fax: (+ 48 22) 608 38 69, (+ 48 22) 608 38 73,
The CSO Press Unit

tel.: (48 22) 608 31 57, (48 22) 608 34 91,
fax: (48 22) 608 38 68, (48 22) 608 38 86,
e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl

Secretariat

tel.: (48 22) 608 31 12,
fax: (48 22) 608 38 60,
e-mail: dane@stat.gov.pl

Opis:
Czasopismo Poland Quarterly Statistics publikuje kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.


Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego dostępne są poszczególne archiwalne wydania od 2006 roku do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim.Źródło http://www.stat.gov.pl/

Aktualizacja 03.10.2013

Poland Quarterly Statistics