Mowa dana nam jest po to, żeby wyrażać myśli. Lucy Maud Montgomery

Przegląd Statystyczny

Strona internetowa: www.przegladstatystyczny.pan.pl

Wydawca: Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0033-2372
Kontakt: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 13 A
Toruń 87-100

e-mail: piotr.fiszeder@umk.pl

Opis:
Czasopismo "Przegląd Statystyczny" służy prezentowaniu i poznawaniu nowych osiągnięć teoretycznych i praktycznych w dziedzinie statystyki i ekonometrii oraz pokrewnych. Publikowane są w nim wyniki badań empirycznych i analiz teoretycznych, prowadzonych w polskim i zagranicznym środowisku naukowym, zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.


Przegląd Statystyczny dostępny jest w wersji drukowanej (jako wersji pierwotnej), zaś poszczególne publikacje także w wersji elektronicznej. Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne tomy Przeglądu Statystycznego od 2001 roku do wydania aktualnego ze spisami treści (od tomu nr 56 z 2009 roku dostępne są również pełne teksty artykułów). Informacje dla autorów:
www.przegladstatystyczny.pan.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=42Źródło www.przegladstatystyczny.pan.pl/

Aktualizacja 03.10.2013

Przegląd Statystyczny