Najważniejszym posłannictwem człowieka na ziemi jest nasycenie wszystkiego pierwiastkiem duchowym. Salvador Dali

Rocznik Demograficzny

Strona internetowa: www.stat.gov.pl/gus/5840_4992_PLK_HTML.htm

Wydawca: Główny Urząd Statystyczny

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 1505-6716

Kontakt: Zakład Wydawnictw Statystycznych00-925 Warszawa,
al. Niepodległości 208,
tel. (22) 608 31 45, faks (22) 608 31 83

e-mail: zwssek@stat.gov.pl

Wydział Logistyki Dystrybucji:
tel. (22) 608 32 10
tel. (22) 608 38 10
faks (22) 608 38 67
e-mail: ZWS-sprzedaz@stat.gov.pl


Opis:
"Rocznik Demograficzny" publikuje informacje o liczbie i strukturze ludności Polski oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności. Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych krajów. Ponadto prezentowana są również wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.


Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego dostępne są pełne teksty archiwalnych roczników od 2007 do wydania aktualnego (www.stat.gov.pl/gus/5840_4992_PLK_HTML.htm).
Źródło http://www.stat.gov.pl/

Aktualizacja 03.10.2013

Rocznik Demograficzny