Niewinność jest lilią cnót. Franciszek Salezy

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Strona internetowa: www.stat.gov.pl/gus/5840_5222_PLK_HTML.htm

Wydawca: Główny Urząd Statystyczny

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 1506-0632

Kontakt: Zakład Wydawnictw Statystycznych 00-925 Warszawa,
al. Niepodległości 208,
tel. (22) 608 31 45, faks (22) 608 31 83

e-mail: zwssek@stat.gov.pl

Wydział Logistyki Dystrybucji:
tel. (22) 608 32 10
tel. (22) 608 38 10
faks (22) 608 38 67
e-mail: ZWS-sprzedaz@stat.gov.pl

Opis:
"Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej" prezentuje dane statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan polskiej gospodarki. Publikacja zawiera również informacje opisujące zróżnicowanie regionalne kraju oraz obszerny zestaw danych z zakresu porównań międzynarodowych.


Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego dostępne są pełne teksty roczników od 2006 r. do wydania aktualnego (www.stat.gov.pl/gus/5840_5222_PLK_HTML.htm).Źródło http://www.stat.gov.pl/

Aktualizacja 03.10.2013

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej