Bóg nie chce zguby Swego Dziecka :) Abraham

Śląski Przegląd Statystyczny

Strona internetowa: www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/o_wydawnictwie/96,slaski_przeglad_statystyczny.html

www.sps.ue.wroc.pl

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Autor: Polskie Towarzystwo Statystyczne. Oddział we Wrocławiu.

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 1644-6739

Kontakt: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
53-345 Wrocław
ul. Komandorska 118/120

e-mail: wydaw@ue.wroc.pl

Redaktor naczelny

e-mail: zofia.rusnak@ue.wroc.pl

Sekretarz
e-mail: edyta.mazurek@ue.wroc.pl
+48 71 36 80 325

Kontakt do redakcji

e-mail: Stanislaw.Heilpern@ue.wroc.pl


Opis:
Czasopismo Śląski Przegląd Statystyczny publikuje artykuły o tematyce metodologicznej, a także prezentujące zastosowanie statystyki w nauce i w rozwiązywaniu realnych problemów społeczno-gospodarczych. Publikacja ta stanowi forum prezentacji aktualnego stanu wiedzy na temat rozwoju europejskiego (i światowego) systemu statystycznego, jak również prezenetowane są artykuły dotyczące rozwoju myśli statystycznej na przestrzeni wieków.


Na stronie internetowej Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej dostępny jest numer 16 czasopisma z 2007 roku z pełnymi tekstami artykułów (www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=3179&from=FBC). Archiwalne numery od 2011 roku do wydania aktualnego wraz ze wstępem oraz spisem treści dostępne na stronie internetowej księgarni Uniwersytetu Ekonomicznego (http://ksiegarnia.ue.wroc.pl/ksiazki/index.html?q=%C5%9Al%C4%85ski+Przegl%C4%85d+Statystyczny&x=0&y=0). Numery 8 (2010 r.) i 9 (2011 r.) dostępne również na stronie wydawnictwa UE (www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/o_wydawnictwie/96,slaski_przeglad_statystyczny.html).
Źródło http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/

http://www.sps.ue.wroc.pl/

http://www.dbc.wroc.pl/

http://ksiegarnia.ue.wroc.pl/

Aktualizacja 03.10.2013

Śląski Przegląd Statystyczny