Nie martw się :)

Statistics in Transition - new series

Strona internetowa: www.stat.gov.pl/pts/15_PLK_HTML.htm

www.stat.gov.pl/gus/5840_2638_ENG_HTML.htm

Wydawca: Polskie Towarzystwo Statystyczne; Główny Urząd Statystyczny

Częstotliwość: Trzy razy w roku

ISSN: 1234-7655

Kontakt: Adres do korespondencji
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
GUS, Redakcja SiT

Redaktor naczelny

e-mail: w.okrasa@stat.gov.pl
Sekretarz naukowy

e-mail: m.wolan@stat.gov.pl
Sekretarz

e-mail: b.witek@stat.gov.pl


Opis: 
Czasopismo Statistics in Transition New series, obok tradycyjnego zainteresowania i koncentracji na statystycznych aspektach przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, obejmuje problematykę rozwoju i modernizacji statystyki publicznej (oficjalnej) oraz statycznych metod zbierania, analizowania i wykorzystywania danych w różnych sferach aktywności społecznej i gospodarczej, w tym badawczej i edukacyjnej. Publikacja stanowi forum wymiany idei i doświadczeń między członkami międzynarodowego środowiska statystyków, dostawców informacji i ich użytkowników - w tym badaczy i nauczycieli, decydentów i menadżerów, oraz opinię publiczną.


Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Statystycznego dostępne są archiwalne numery czasopisma od 2000 roku do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim. Informacje dla autorów: www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PTS_statistics_in_transition.pdf
Źródło http://www.stat.gov.pl/

http://www.stat.gov.pl/

Aktualizacja 03.10.2013

Statistics in Transition - new series