Szczęście tylko wtedy jest prawdziwe, gdy się nim dzielimy. Alexander Supertramp

Wiadomości Statystyczne

Strona internetowa: www.stat.gov.pl/pts/16_PLK_HTML.htm

Wydawca: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne

Częstotliwość: Miesięcznik

ISSN: 0043-518X

Kontakt: Główny Urząd Statystyczny,

Redakcja "Wiadomości Statystycznych"
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Redaktor naczelny
tel. 22 608 32 89, e-mail: t.walczak@stat.gov.pl
Sekretarz redakcji

tel. 22 608-32-25, e-mail: a.swiderska@stat.gov.pl
Redakcja

tel. 22 608 32 25, e-mail: e.grabowska@stat.gov.pl


Opis:
Czasopismo "Wiadomości Statystyczne" publikuje artykuły poświęcone teorii i praktyce statystycznej, omawiające metody i wyniki badań prowadzonych przez GUS oraz przez inne instytucje w kraju i za granicą, jak również zastosowanie informatyki w statystyce oraz zmiany w systemie zbierania i udostępniania informacji statystycznej. Zamieszczane są również materiały dotyczące zastosowania w kraju metodycznych i klasyfikacyjnych standardów międzynarodowych oraz informacje o działalności organów statystycznych i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a także o rozwoju myśli statystycznej i kształceniu statystycznym.


Wersja internetowa jest wersją pierwotną czasopisma, a publikacja wydawana jest w języku polskim. Streszczenia w j. angielskim i rosyjskim; spis treści w j. angielskim, francuskim i rosyjskim.

Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numeru od 2004 roku do numeru aktualnego (pełne teksty artykułów od numeru 5 z 2009 roku do aktualnego). Informacje dla autorów: www.stat.gov.pl/pts/175_PLK_HTML.htmŹródło http://www.stat.gov.pl/

Aktualizacja 02.10.2013

Wiadomości Statystyczne