Tym, czego uczy Nas Jezus, to przebaczenie :) Judasz Iskariota