Inspiracje

autor: naukowiec

Równość życia wobec siebie

Rośliny - zwierzęta - ludzie

Wszyscy jesteśmy równi.

Na poziomie mikro, jesteśmy tylko skupiskiem atomów... żaden z nich nie jest ważniejszy od drugiego.
Na poziomie makro, wszystko kiedyś rodzi się i kiedyś umrze, obowiązują nas te same prawa natury.
Na poziomie relacji, rośliny i zwierzęta bez ludzi przetrwają, ludzie bez nich nie. Czemu zatem ludzie uważają się za ważniejszych?

- naukowiec.