Inspiracje

autor: naukowiec; autor zdjęcia: Ryan Hickox [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.

Albert Einstein

To wyobraźnia pozwala nam łączyć ze sobą fragmenty wiedzy, pojęć, doświadczeń, pozwala je przekształcać, łączyć, budować. Sama wiedza jest jedynie zbiorem zakodowanych informacji, jak pamięć komputera - pliki, foldery. Jest ona ograniczona do tego, co do tej pory zgromadziliśmy. W szerszym kontekście wiedza zawsze dotyczy tego, co poznane, co już znane, zatem z logicznego punktu widzenia zawsze jest ona ograniczona. Dzięki wyobraźni natomiast możemy nadawać nowe znaczenie rzeczom już znanym, dzięki niej potrafimy na nowo widzieć rzeczy, na nowo je interpretować, łączyć, dzielić, odnajdywać podobieństwa i różnice. Wyobraźnia nie jest wtedy niczym ograniczona. 

Należy jednak zaznaczyć, że wyobraźnia sama w sobie może być ograniczona, przez nas samych, przez społeczeństwo, religie, dogmaty, wierzenia. Sami narzucamy naszej wyobraźni ramy, ponad które nie wychodzimy. Wolna od granic wyobraźnia jest nieograniczona.

- naukowiec