Człowiekowi jest dana władza tylko nad samym sobą. Lew Tołstoj