Tak okropnie, tak szalenie, tak nieprzytomnie jestem szczęśliwa i tak wspaniale, wspaniale, wspaniale jest żyć! Astrid Lindgren

Kalkulator korelacji

Niniejszy kalkulator pozwala obliczyć różne współczynniki korelacji między dwiema zmiennymi. Udostępniono miary najbardziej popularne miary związków między zmiennymi mierzonymi na skali porządkowej lub ilościowej, takie jak: r-Pearsona, rho-Spearmana, tau-b Kendalla. Kalkulator oblicza współczynnik korelacji (kierunek, siłę) oraz poziom istotności dla danego współczynnika. Dodatkowo, wprowadzając dane dla trzeciej zmiennej można obliczyć współczynnik korelacji cząstkowej między zmienną x i y, z uwzględnieniem zmiennej z. Dla wybranych miar rysowany jest wykres korelacji – wykres rozrzutu, opcjonalnie wraz z wyliczeniem równania regresji i naniesieniem jej na wykres rozrzutu. Korzystając z kalkulatora można wyniki przekopiować z programu Excel, możliwe jest również poruszanie się strzałkami po polu, w którym wprowadza się konkretne wyniki.

Dodaj kolejne

pola