Edukacja obywatelska w działaniu

  • Opis
  • Spis treści
To pierwsza w Polsce książka poświęcona edukacji obywatelskiej w działaniu. Autorzy omawiają w niej doświadczenia klasycznej edukacji obywatelskiej, partycypacji uczniowskiej w szkole i samorządzie lokalnym, doświadczenia w animowaniu społeczności lokalnych i partycypacyjne podejście do pracy z młodzieżą. Badają podłoże ideowe i teoretyczne edukacji obywatelskiej w działaniu, czerpiąc między innymi z praktyki polskiej, brytyjskiej i niemieckiej.

Czytelnicy znajdą w książce krytykę traktowania partycypacji i upodmiotowienia jako uniwersalnego remedium na kryzys demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Adresatami publikacji są kręgi akademickie zajmujące się edukacją obywatelską i partycypacją, a także „refleksyjni praktycy” – organizacje pozarządowe i urzędnicy – pracujący z młodzieżą oraz tworzący dokumenty strategiczne i programy.Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Zobacz także:

Globalizacja w teorii i praktyce. Wyd. II
Studium przypadku w badaniach naukowych
Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze
Edukacja obywatelska w działaniu
więcej książek..