Nie szukajcie żyjącego wśród umarłych :) Łukasz EwangelistaEpidermolysis bullosa – pęcherzowe oddzielanie się naskórka

  • Opis
  • Spis treści

Epidermolysis bullosa jest chorobą genetycznie uwarunkowaną, zaliczaną do tzw. chorób sierocych. Szacuje się, że różnych chorób tego typu jest ponad 6000. Mimo, że częstość ich występowania nie jest wysoka, stanowią w krajach wysoko rozwiniętych ogromny problem diagnostyczny, terapeutyczny i psychospołeczny. Stąd też potrzeba badań nad ich patologią, jak również upowszechniania wiedzy zarówno wśród lekarzy, jak i chorych oraz ich rodzin.

 

Monografia „Epidermolysis bullosa – pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Etiopatogeneza, dziedziczenie, diagnostyka, leczenie”to pierwsze na polskim rynku wydawniczym źródło wiedzy dotyczące tej choroby, napisane przez naukowców oraz klinicystów z wieloletnim doświadczeniem w takich specjalnościach jak dermatologia i genetyka.

 

Autorzy w sposób przystępny i bogato ilustrowany przedstawiają aspekty kliniczne, diagnostyczno-genetyczne oraz terapeutyczne epidermolysis bullosa. Monografia kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym studentów kierunków biomedycznych,  praktykujących lekarzy różnych specjalności oraz osób bez wykształcenia medycznego, pragnących pogłębić swoją wiedzę dotyczącą tej choroby.

Zobacz także:

więcej książek..