Europeizacja polskich partii politycznych

Rok wydania:
Ilość stron: 270
Język: Polski
Kategorie: Politologia, socjologia
ISBN: 978-83-7383-684-6
  • Opis
  • Spis treści
Książka jest efektem badań czterech partii politycznych: Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie czy obserwowane w polskich partiach zmiany, będące konsekwencją integracji europejskiej, są głębokie, sięgają korzeni, wartości i zasad, wpływają na ich model organizacyjny, czy też mają raczej charakter kosmetyczny. Przedmiotem refleksji są zmienne, od których zależy intensywność europeizacji ugrupowań politycznych.

Czy stosunek partii do Unii Europejskiej, program polityczny, rodowód partii, liczebność reprezentacji w Parlamencie Europejskim, oczekiwania elektoratu mają wpływ na europeizację? Dzięki analizie wewnętrznych dokumentów partyjnych i programów politycznych oraz badaniom ankietowym i indywidualnym wywiadom pogłębionym z parlamentarzystami i kierownictwem partii – odpowiedzi udzielone w prezentowanej monografii mają solidny fundament empiryczny.

Publikacja skierowana jest do politologów, socjologów, europeistów, ale powinna zainteresować także obserwatorów i praktyków życia politycznego, dotyka bowiem tematu wzbudzającego dyskusję, a często i emocje.

Zobacz także:

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. Tom 1
Edukacja obywatelska w działaniu
Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie
Polityczna przestrzeń polskości w XX wieku. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej z perspektywy racji
więcej książek..