Mowa dana nam jest po to, żeby wyrażać myśli. Lucy Maud MontgomeryGlobalizacja w teorii i praktyce. Wyd. II

  • Opis
  • Spis treści
Współczesny świat podlega szeroko rozumianym procesom globalizacji. Dotyczy ona, chociaż nie w takim samym stopniu, wszystkich dziedzin życia i wpływa w określony sposób na kondycję gospodarczą państw, regionów, grup społecznych oraz życie każdego człowieka. Jednym z ważniejszych wydarzeń we współczesnym świecie jest postępujący proces globalizacji . Wspomaga on dynamiczny rozwój nowych technologii , niosąc za sobą zmiany na płaszczyznach ekonomicznej i społecznej. Zmiany te znajdują swoje umocowanie w tzw. globalizacji wielkich odkryć wirtualnych (ostatnie ćwierćwiecze). Globalizacja jest wielowymiarowym i wielopłaszczyznowym procesem definiowanym na wiele sposobów, który rozwijał się z różnym nasileniem od końca XIX wieku i w ostatnich dekadach XX wieku nabrał szczególnego znaczenia. Globalizacja stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia dla jej uczestników.

Zobacz także:

Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata... Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami
Domowe żywienie pozajelitowe
Epidermolysis bullosa – pęcherzowe oddzielanie się naskórka
Łowiectwo. Aspekt humanitarnoprawny (wyd. I i II 2014)
więcej książek..