Zadawaj pytania prosto z serca, a otrzymasz odpowiedź prosto z serca.GRY WOKÓŁ NAS

Rok wydania:
Ilość stron: 201
Język: Polski
ISBN: 978-83-7383-560-3
  • Opis
  • Spis treści
Od czasu wydania Theory of Games and Economic Behavior Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna w 1944 roku teoria gier jest jednym z najważniejszych paradygmatów w ekonomii oraz w naukach politycznych. W socjologii, mimo początkowych nadziei, rola teorii gier jest wciąż marginalna. A szkoda, ma ona bowiem socjologii naprawdę dużo do zaoferowania. Teoria gier opisuje działanie racjonalnych jednostek w warunkach interakcji z innymi racjonalnymi jednostkami. Umożliwia budowanie modeli wyjaśniających, dlaczego jednostki w warunkach społecznych działają w określony sposób i dlaczego działania te przynoszą określone rezultaty – często rozmijające się z interesami jednostek, które swoimi działaniami do nich doprowadziły. To z kolei rodzi pytania o instytucje służące ochronie społeczeństwa i jednostek przed negatywnymi skutkami funkcjonowania „pułapek społecznych”.

Pierwsza część książki poświęcona jest percepcji teorii gier w socjologii oraz możliwościom i ograniczeniom jej wykorzystania przez socjologów. W części drugiej zademonstrowany został potencjał omawianej teorii jako narzędzia badawczego na przykładzie analizy stosowania „taktycznej słabości” w sytuacjach, w których osiągnięcie sukcesu w interakcji społecznej wymaga od jej uczestników celowego pogorszenia swojej pozycji.

Książka zawiera także ogólne wprowadzenie do teorii gier, skierowane zarówno do Czytelnika nieznającego teorii gier, jak i chcącego jej znajomość odświeżyć.

Zobacz także:

Wulgaryzmy w języku kibiców na stadionach piłkarskich, czyli „Polska grać, k… mać!”
Pooperacyjne zaburzenia świadomości – praktyczny przewodnik interdyscyplinarn
Powietrzny wymiar działań bojowych w Libii (2011). Operacja Odyssey Dawn i Unified Protector
Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych
więcej książek..