Każdy człowiek ma swoją cząstkę w duchu świata, łączącym całą ludzkość. Ralph Waldo EmersonJanusz Teodor Dybowski. Pisarz uwikłany…

Rok wydania:
Ilość stron: 339
Język: Polski
ISBN: 978-83-64447-09-9
  • Opis
  • Spis treści
Literatura polska pełna jest nazwisk, które zatarły się w świadomości czytelniczej, co więcej, mimo upływu czasu i większego doświadczenia historycznoliterackiego, nadal trudno jednoznacznie ustalić, z jakiej przyczyny? Twórczość wielu polskich pisarzy, znanych i lubianych w swoim czasie, z różnych powodów popadła w literacki niebyt, a nie zawsze na to zasłużyła. Do grona tych twórców zalicza się niewątpliwie Janusz Teodor Dybowski, należący – zdaniem niektórych leksykografów – w kraju i na emigracji do ważnego literackiego tła i mający wiele różnorodnych zasług dla kultury.

Praca ta, oparta na konkretnych i – w miarę możliwości – dodatkowo uwierzytelnionych materiałach źródłowych, jest autorską i wrażeniową próbą spojrzenia na życie i twórczość Janusza Teodora Dybowskiego – zapomnianego dramaturga i prozaika, o którym sam Aleksander Zelwerowicz mawiał niegdyś – „twórca wybitnie utalentowany z dużym wyczuciem sceny i ogromną siłą artystycznego wyrazu”.

Pisarz sztuk teatralnych i utworów młodzieżowych, związany z Kaliszem.

Zobacz także:

Temperament w pierwszym roku życia
Nizar Qabbani – poeta poza prawem i regułami
Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji
O przestępstwach i karach
więcej książek..