Ja też śmieję się, wiedząc, że Ty się śmiejesz – i w ten sposób śmiech nigdy nie znika ze świata. Nikos KazandzakisKapitał relacyjny banku. Tom 1 Kształtowanie relacji banku z otoczeniem

Rok wydania:
Ilość stron: 238
Język: Polski
ISBN: 978-83-7525-831-8
  • Opis
  • Spis treści
W rozprawie przedstawiono instytucję banku z perspektywy holistycznej, ukazując sieć relacji, kontraktów i interakcji z interesariuszami zaangażowanymi w jego funkcjonowanie. Obraz banku nakreślono tu zatem z niestandardowej perspektywy: podkreślono obowiązki instytucji wobec różnych interesariuszy i zaakcentowano wpływ zainteresowanych stron na jej wyniki i wartość.

W pierwszym tomie rozprawy scharakteryzowano istotę kapitału relacyjnego banku oraz zaprezentowano zagadnienia dotyczące procesu zarządzania relacjami instytucji z interesariuszami. W drugim tomie przedstawiono funkcjonowanie banku z perspektywy relacji z kluczowymi interesariuszami: nadzorem, właścicielami, kierownictwem, pracownikami, klientami, wierzycielami, konkurentami (kooperentami), kooperantami (dostawcami i partnerami), państwem i społeczeństwem. Z kolei ostatni tom poświęcono zagadnieniu oceny kapitału relacyjnego banku, czyli analizy relacji banku z jego interesariuszami.Zobacz także:

Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym
Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata... Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami
Kapitał relacyjny banku. Tom 2     Relacje banku z kluczowymi interesariuszami
Domowe żywienie pozajelitowe
więcej książek..