Miłość wszelki bój zwycięży, przed wszystkim obroni. Lao TzuKapitał relacyjny banku. Tom 2 Relacje banku z kluczowymi interesariuszami

Rok wydania:
Ilość stron: 364
Język: Polski
ISBN: 978-83-7525-830-1
  • Opis
  • Spis treści
W rozprawie przedstawiono instytucję banku z perspektywy holistycznej, ukazując sieć relacji, kontraktów i interakcji z interesariuszami zaangażowanymi w jego funkcjonowanie. Obraz banku nakreślono tu zatem z niestandardowej perspektywy: podkreślono obowiązki instytucji wobec różnych interesariuszy i zaakcentowano wpływ zainteresowanych stron na jej wyniki i wartość.

W pierwszym tomie rozprawy scharakteryzowano istotę kapitału relacyjnego banku oraz zaprezentowano zagadnienia dotyczące procesu zarządzania relacjami instytucji z interesariuszami. W drugim tomie przedstawiono funkcjonowanie banku z perspektywy relacji z kluczowymi interesariuszami: nadzorem, właścicielami, kierownictwem, pracownikami, klientami, wierzycielami, konkurentami (kooperentami), kooperantami (dostawcami i partnerami), państwem i społeczeństwem. Z kolei ostatni tom poświęcono zagadnieniu oceny kapitału relacyjnego banku, czyli analizy relacji banku z jego interesariuszami.Zobacz także:

Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji
Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej
Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa,
Globalizacja w teorii i praktyce. Wyd. II
więcej książek..