Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej

  • Opis
  • Spis treści

Monografia podejmuje wielowątkową problematykę pediatryczną, inspirowaną rzeczywistymi potrzebami rozwiązywania problemów spotykanych w codziennej pracy zawodowej pielęgniarek i położnych. Autorzy, posiadający wieloletnie doświadczenie kliniczne i badawcze, koncentrują się na praktycznych zagadnieniach związanych z kompleksową opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą.

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza, ogólna, przedstawia zarys organizacji podstawowej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, współpracy rodziców dziecka z zespołem POZ w zakresie poradnictwa zdrowotnego oraz ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą jako jednego z obowiązków pracowników medycznych POZ. Druga, szczegółowa, za pomocą metody studium przypadku prezentuje osiem opracowań wybranych problemów klinicznych oraz psychospołecznych występujących w wieku rozwojowym: opiekę profilaktyczną nad zdrowym noworodkiem i niemowlęciem sprawowaną przez położną podstawowej opieki zdrowotnej, a z szerokiego spektrum aktualnych problemów zdrowotnych, z którymi spotyka się w swojej praktyce pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, wybrano i przedstawiono: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi, nadmierne i niekontrolowane korzystanie z Internetu i komputera, zaburzenia lękowe, zastraszanie i przemoc szkolną wśród dzieci i młodzieży, problemy dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa oraz cukrzycą typu 1.

Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: praktykujących pielęgniarek (szczególnie pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania) i położnych, pielęgniarek–badaczy, nauczycieli pielęgniarstwa i położnictwa, a także pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli oraz studentów pielęgniarstwa, położnictwa i osób kształcących się w systemie podyplomowym w dziedzinach pielęgniarstwa pediatrycznego i rodzinnego.

Zobacz także:

więcej książek..