Mam dar dawania miłości. I korzystam z tego daru. Diana SpencerNiepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia

  • Opis
  • Spis treści
Jest to pierwsza w Polsce tak obszerna monografia, która łączy interdyscyplinarne spojrzenie dotyczące zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej z różnych perspektyw: medycznej, psychologicznej, społecznej i pedagogicznej. W sposób nowatorski podejmuje temat niepełnosprawności intelektualnej z jego specyfiką z punktu widzenia zarówno psychologa, pedagoga, lekarza psychiatry, internisty, neurologa i to w zakresie sposobu badania, diagnozowania, jak i terapii tej grupy pacjentów. Przybliża najnowszą wielospecjalistyczną wiedzę, obejmującą różne stopnie niepełnosprawności i towarzyszące im zróżnicowane zaburzenia sprawności motorycznej, zachowania, motywacji, emocjonalności, poznawcze, a także dysfunkcje psychiczne i behawioralne.

Przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców i to zarówno dla osób zawodowo zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych intelektualnie – lekarzy, psychologów, pedagogów specjalnych, studentów wielu kierunków, a także tych wszystkich, którzy na co dzień żyją lub pracują z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie – rodziców, rodzin, opiekunów, pracowników Domów Opieki Społecznej, wolontariuszy, od których zależą efekty prowadzonej terapii i jakości życia osób z NI.


Zobacz także:

Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii
Przyszłość Europy. Polska perspektywa
JAK W WITRAŻACH. Tożsamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie
Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych
więcej książek..