Więź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej. Mikołaj KopernikNowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce

Rok wydania:
Ilość stron: 225
Język: Polski
ISBN: 978-83-7383-654-9
  • Opis
  • Spis treści
Książka przedstawia najważniejsze wyniki uzyskane w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego „Nowe wzorce formowania rodziny w Polsce – kontekst społeczno-ekonomiczny, preferencje i wpływ na zadowolenie z życia” (FAMWELL). Celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat przyczyn rozpowszechniania się nowych wzorców tworzenia i rozwoju rodzin w Polsce oraz ich konsekwencji dla dobrostanu psychicznego ludności. W kolejnych rozdziałach badamy, jak różnego rodzaju zasoby i ograniczenia, o charakterze ekonomicznym, instytucjonalno-prawnym czy społecznym, a także wyznawany system wartości wpływają na formowanie związków – w tym związków nieformalnych – i ich rozpad, na decyzje o urodzeniu pierwszego i kolejnego dziecka, a także na zjawisko bezdzietności.

Praca prezentuje wartościowe rezultaty, które należy ocenić jako wzbogacające wiedzę w zakresie kształtowania się nowych wzorców formowania i rozwoju rodziny w Polsce z uwzględnieniem ich wpływu na zadowolenie z życia. Wszystko to gwarantuje, że publikacja znajdzie liczne grono nabywców wśród demografów, ekonomistów, socjologów, polityków społecznych, zainteresowanych procesami demograficznymi, ich społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami i konsekwencjami oraz możliwościami aplikacyjnymi otrzymanych wyników.
X

Zobacz także:

Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji
Temperament w pierwszym roku życia
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych
Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę
więcej książek..