Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże. Maria MagdalenaOdporność chawastów na herbicydy

Rok wydania:
Ilość stron: 271
Język: Polski
ISBN: 978-83-01-17596-2
  • Opis
  • Spis treści
W książce znajdują się informacje dotyczące zagadnień podstawowych i praktycznych rozwiązań wynikających z ujemnych skutków uodpornienia się chwastów na herbicydy. Podany wykaz literatury, z której korzystano podczas przygotowania tekstu, pozwoli czytelnikowi sięgnąć do materiałów źródłowych, co wpłynie na dodatkowe pogłębienie wiedzy.

Książka jest przeznaczona dla szerokiej rzeszy odbiorców zajmujących się ochroną roślin. Może być pomocna dla studentów rolnictwa i ogrodnictwa, ale także nauk biologicznych, zajmujących się tematyką roślin segetalnych i odpornością. Podane tu informacje mogą być przydatne dla doktorantów, pracowników naukowych, nauczycieli szkół średnich oraz doradców i pracowników różnych szczebli zajmujących się ochroną roślin. Książka może być także pomocna dla pracujących w dziale doradztwa w firmach dystrybucyjnych i produkujących środki ochrony roślin oraz dla osób zajmujących się uprawą roślin, czyli producentów rolnych.

Zobacz także:

Pooperacyjne zaburzenia świadomości – praktyczny przewodnik interdyscyplinarn
Leksykon seksuologiczny od A do Z
Tradycja i wyzwania
RYNEK-PRYWATYZACJA-INTERES PUBLICZNY
więcej książek..