Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert CamusPolska w dyplomacji czechosłowackiej 1926-1932

Rok wydania:
Ilość stron: 370
Język: Polski
ISBN: 978-83-7969-052-7
  • Opis
  • Spis treści
Wyłaniający się z akt resortu spraw zagranicznych CSR konterfekt życia społecznego i politycznego II Rzeczypospolitej nie jest obiektywny. Sporządzenie takiego wymagało wszakże "zawieszenia własnych norm, osądów i nałogów mentalnych, moralnych i estetycznych, aby przeniknąć tak daleko, jak to możliwe, w pole widzenia innego i przyswoić sobie jego sposób percepcji". Tymczasem nawet najbardziej biegli w swym rzemiośle dyplomaci I Republiki postrzegali nadwiślańskie realia przez pryzmat własnej (jakże odmiennej od polskiej) kultury. Sporządzone przez nich raporty, instrukcje i analizy odzwierciedlają nie tylko geopolityczne kalkulacje. Są również świadectwem uwikłania ich autorów w zależności: etniczne, klasowe, światopoglądowe lub historyczne. Dowodzą także, jak trudno im było powściągnąć emocje, gdy pisali, konwersowali i rozmyślali o Polsce.

ze Wstępu

Zobacz także:

Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych
RYNEK-PRYWATYZACJA-INTERES PUBLICZNY
Wizerunek kobiety w mediach. Analiza porównawcza tematyki poświęconej kobietom w prasie polskiej i niemieckiej u schyłku pierwszej dekady XXI wieku
Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych
więcej książek..