Tym, czego uczy Nas Jezus, to przebaczenie :) Judasz IskariotaPowietrzny wymiar działań bojowych w Libii (2011). Operacja Odyssey Dawn i Unified Protector

Rok wydania:
Ilość stron: 237
Język: Polski
ISBN: 978-83-64447-27-3
  • Opis
  • Spis treści
Wojna domowa w Libii w 2011 roku, będąca kolejnym etapem Arabskiej Wiosny, odmiennie niż w pozostałych krajach Afryki Północnej wymagała interwencji społeczności międzynarodowej. Rządzący od kilkudziesięciu lat Libią pułkownik Muammar Kaddafi wystąpił zbrojnie przeciwko własnemu społeczeństwu i istniała realna groźba dużej liczby ofiar. Aby temu zapobiec Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła dwie rezolucje: nr 1970 oraz 1973, mające na celu ochronę ludności cywilnej poprzez, między innymi, utworzenie strefy zakazu lotów oraz egzekwowanie embargo na dostawy uzbrojenia. Zapisy przyjęte w rezolucji nr 1973 wyraźnie wskazywały na brak możliwości podjęcia działań lądowych na terytorium Libii i jakiejkolwiek formy jej okupacji. Dlatego jedynym narzędziem, zdolnym do egzekwowania postanowień rezolucji, było lotnictwo.

Niniejsza monografia prezentuje kilka istotnych aspektów związanych ze wsparciem sił rewolucyjnych w Libii przez koalicję interweniujących państw. Po pierwsze, przedstawia polityczne dylematy społeczności międzynarodowej związane procesem podejmowania decyzji o interwencji humanitarnej w Libii, a tym samym drogę Sojuszu Północnoatlantyckiego do przejęcia dowodzenia nad działaniami bojowymi w Libii. Po drugie, analizuje zdolności bojowe poszczególnych stron konfliktu, wskazując na ich silne i słabe strony. Po trzecie, opisuje działania lotnictwa koalicji „chętnych państw” nad Libią w ramach dwóch operacji – Odyssey Dawn oraz Unified Protector, w tym zaangażowanie i doświadczenia poszczególnych państw. I wreszcie, przedstawia libijskie doświadczenia w pespektywie polityczno-militarnej. Czy NATO sprostało postawionym przed nimi zadaniami w kontekście Libii? Czy założenia „odpowiedzialności za ochronę”, na bazie których interweniowano w Libii, sprawdziły się? Czy zdolności operacyjne NATO obszarze lotnictwa okazały się wystarczające? W jaski sposób operacja w Libii może wpłynąć na przyszłość NATO? To podstawowe pytania, na które monografia stara się udzielić odpowiedzi.

Zobacz także:

więcej książek..