Esencją jest czynna miłość Boga. Śri RamakrysznaPrzyszłość Europy. Polska perspektywa

Rok wydania:
Ilość stron: 224
Język: Polski
Kategorie: Politologia
ISBN: 978-83-931191-9-6
  • Opis
  • Spis treści
Składam w Państwa ręce zapis debat, które odbyły się w Pałacu Prezydenckim w 2012 roku. Ich inicjatorem był premier Tadeusz Mazowiecki. Uznał, że są nam wszystkim potrzebne i żywo komentował ich najważniejsze tezy. Na kolejnych spotkaniach wybitni polscy specjaliści dyskutowali o drogach przezwyciężenia kryzysu i określaniu polskiej roli w jednoczącej się Europie.

W europejski projekt od samego początku wpisana jest refleksja nad ostatecznym kształtem i głównymi zasadami integracji. W Europie dotkniętej kryzysem finansowym i gospodarczym tym częściej padają pytania o sens i dalszy kierunek wspólnych działań, o ramy polityki społecznej, warunki stabilności polityczno-instytucjonalnej, bezpieczeństwa i o pozycję na arenie międzynarodowej. Rozważania dotyczące przyczyn kryzysu w gospodarce i polityce zaczęły przeradzać się w podważanie fundamentów naszej wspólnoty. Tymczasem kolejne debaty, poświęcone zderzeniu globalnego rynku i demokracji, instytucjonalnym problemom Unii, jej sąsiedztwu i bezpieczeństwu, ukazały, jak początkowy strach o przyszłość Unii Europejskiej stopniowo ustępował miejsca wierze w to, że Unia nie tylko przetrwa kryzys, lecz może nawet wyjść z niego wzmocniona.
Ze Słowa wstępnego Prezydenta RP Bronisława KomorowskiegoZobacz także:

Wsparcie Diagnostyczne w rozpoznawaniu schorzeń z autoimmunizacją
Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii)
Globalizacja w teorii i praktyce. Wyd. II
Algorytmy badań biomedycznych z udziałem człowieka
więcej książek..