Moja i Twoja nadzieja pozwoli uczynić nam cuda. Zjednoczeni artyści.Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski

Rok wydania:
Ilość stron: 244
Język: Polski
Kategorie: Unia Europejska
ISBN: 978-83-7525-777-9
  • Opis
  • Spis treści
Opracowanie poświęcone jest roli polityki spójności Unii Europejskiej w niwelowaniu nierówności w gospodarczym rozwoju europejskich regionów oraz możliwościom wykorzystania ich doświadczeń przez polskie regiony. Temat pracy jest bardzo istotny. Proces doganiania (catch up) umożliwia mniej rozwiniętym obszarom szybszy awans ekonomiczny i społeczny oraz zmniejszenie dystansu dzielącego je od najlepiej rozwiniętych ośrodków. Książka jest wartościowym opracowaniem, które pokazuje, w jaki sposób doświadczenia zdobyte przez „starych” beneficjentów europejskiej polityki spójności mogą być wykorzystane przez polskie regiony. Może stać się interesującą lekturą zarówno dla studentów wydziałów ekonomicznych, osób interesujących się problemami polityki spójności, jak i stanowić materiał do refleksji dla  polityków szczebla centralnego i regionalnego.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel

Zobacz także:

Odporność chawastów na herbicydy
Małżeństwo: początek i koniec
Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych
Błąd w sztuce i niepowodzenie medyczne w polskim systemie prawnym. Prawnoetyczne uwarunkowania zabiegów medycznych
więcej książek..