Cokolwiek jest, jest w Bogu i nic bez Boga nie może być, ani dać się pojąć. Baruch SpinozaRYNEK-PRYWATYZACJA-INTERES PUBLICZNY

Rok wydania:
Ilość stron: 178
Język: Polski
Kategorie: Prawo, ekonomia
ISBN: 978-83-7383-693-8
  • Opis
  • Spis treści
Książka przedstawia formułowane w ramach nowego zarządzania publicznego sposoby zapewniania obywatelom najważniejszych usług publicznych. Upowszechniło ono pogląd, że proste usługi komunalne, ale także edukacja czy ochrona zdrowia to zadania, które najlepiej zrealizują podmioty prywatne (biznes i sektor pozarządowy) wyłonione przez administrację w konkurencyjnych procedurach. Jak opisywał Tony Judt, takie podejście wyzwoliło nas z przekonania, że państwo gwarantuje najlepsze rozwiązanie wszystkich problemów. Coraz częściej zaczynamy jednak dostrzegać luki i ułomności w prorynkowym nastawieniu do zarządzania publicznego. Przekonujemy się, że potrzebne jest pragmatyczne i poparte doświadczeniem spojrzenie na dylemat: ile państwa, ile rynku w sferze usług publicznych.

To praca ważna, tak dla badaczy usług publicznych, jak i tych, na których spoczywa powinność ich zapewnienia. Tym pierwszym oferuje ona użyteczną teoretyczną perspektywę analityczną. Z kolei dla tych drugich stanowić może zbiór nieocenionych wskazówek, kiedy przychodzi rozstrzygać o formie i zakresie świadczenia usług publicznych. To także pozycja, z którą koniecznie powinni się zapoznać studenci kierunków, na których wykłada się zagadnienia związane z usługami publicznymi.
z recenzji dr. hab. Stanisława Mazura, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zobacz także:

Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa,
Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze
Wprowadzenie do Psychologii LGB
Pooperacyjne zaburzenia świadomości – praktyczny przewodnik interdyscyplinarn
więcej książek..