Dobrze jest dzielić się wiarą, gdy wiarą jest miłość :) Tomasz JudaSztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę

  • Opis
  • Spis treści
Prof. Mirosława Zalewska-Pawlak w samym tytule używa swoistej gry słów: „pedagog sztuki” to swego rodzaju mistrz wychowania przez sztukę - zatem „sztukmistrz”. Przenosząc postulowane w ubiegłym wieku działania wychowawcze w wiek XXI, proponuje kontynuację i aktualizację pedagogicznej refleksji nad rolą wychowawcy estetycznego (...).

Opracowanie sytuuje i ukazuje problem w kilku odsłonach. W części pierwszej wskazuje na status społeczno-kulturowy pedagoga sztuki, w drugiej odwołuje się do atrybutów konstytuujących uwarunkowania zawodowe pedagoga sztuki, w trzeciej zawiera refleksje dotyczące specyfiki procesu kształcenia pedagogów sztuki, w czwartej wreszcie określa wielość obszarów, w których funkcjonuje pedagog sztuki. Problematyka i zakres opracowania są zatem nie tylko rozległe, ale i niezwykle ważne.

Z recenzji prof. UW dr hab. Krystyny Pankowskiej

Zobacz także:

Mentalizowanie w praktyce klinicznej 
RYNEK-PRYWATYZACJA-INTERES PUBLICZNY
Nizar Qabbani – poeta poza prawem i regułami
Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze
więcej książek..