Temperament w pierwszym roku życia

Rok wydania:
Ilość stron: 302
Język: Polski
ISBN: 978-83-7383-483-5
  • Opis
  • Spis treści
W prezentowanej książce omówiono badanie dotyczące relacji między zmiennością genetyczną oraz środowiskiem prenatalnym a wymiarami temperamentu niemowląt. Autor, z jednej strony przedstawia w jaki sposób czynniki te odrębnie przekładają się na zachowanie dzieci, z drugiej zaś ukazuje ich interakcję. Monografia skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych wczesnymi etapami rozwoju dziecka.

Opinię dotyczącą monografii dra Wojciecha Łukasza Dragana Temperament w pierwszym roku życia – uwarunkowania genetyczne i środowiskowe można podsumować tylko jednym krótkim określeniem – znakomita.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Bogdana Zawadzkiego

Celem recenzowanej monografii jest prezentacja wyników badań realizowanych w ramach autorskiego projektu. (...) Dotyczył on zwłaszcza analizy roli stresu prenatalnego i jego znaczenia dla dalszego rozwoju dziecka. W tym zakresie badania Autora należą do unikatowych . Przedstawione w pracy badania podejmują zatem kwestie niezmiernie istotne dla badań podstawowych w psychologii. Mają także walor aplikacyjny.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Eleonory Bielawskiej-Batorowicz, prof. UŁ

Zobacz także:

Wyzwania Ekstremalne. Granice wytrzymałości człowieka
Łowiectwo. Aspekt humanitarnoprawny (wyd. I i II 2014)
Kapitał relacyjny banku. Tom 3     Ocena banku w kontekście relacji z interesariuszami
GRY WOKÓŁ NAS
więcej książek..