To kwestia szczerości, nie-żaden wybór. Grupa PaktofonikaWasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata... Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami

  • Opis
  • Spis treści
Twórcami najbardziej rozpowszechnionego w nauce pojęcia kultury politycznej są wybitni politolodzy amerykańscy Gabriel A Almond, G. Bingham Powell, Sidney Verba. Według definicji wprowadzonej przez tych uczonych, kultura polityczna to całość indywidualnych postaw i orientacji wobec polityki osób uczestniczących w określonym systemie politycznym. Autorzy tak rozumianego pojęcia kultury politycznej wyróżniają jej trzy aspekty czy też składniki: a) orientacja (postawa) poznawcza (wiedza i poglądy dotyczące idei, instytucji i zjawisk politycznych); b) emocjonalna (poczucie związków, zaangażowania lub wyobcowania, negacji poszczególnych elementów albo całego systemu politycznego, jego przedstawicieli czy władzy państwowej); c) oceniająca (określone standardy, kryteria oceny i opinie na temat obiektów i całości systemu politycznego, zjawisk politycznych).

Ze Wstępu

Zobacz także:

Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia
Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i w Polsce – studium porównawcze
Odleżyny – profilaktyka i leczenie
Ireneusz Iredyński. Przekleństwo powrotu
więcej książek..