Umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. Maria Skłodowska-CurieWasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata... Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami

  • Opis
  • Spis treści
Twórcami najbardziej rozpowszechnionego w nauce pojęcia kultury politycznej są wybitni politolodzy amerykańscy Gabriel A Almond, G. Bingham Powell, Sidney Verba. Według definicji wprowadzonej przez tych uczonych, kultura polityczna to całość indywidualnych postaw i orientacji wobec polityki osób uczestniczących w określonym systemie politycznym. Autorzy tak rozumianego pojęcia kultury politycznej wyróżniają jej trzy aspekty czy też składniki: a) orientacja (postawa) poznawcza (wiedza i poglądy dotyczące idei, instytucji i zjawisk politycznych); b) emocjonalna (poczucie związków, zaangażowania lub wyobcowania, negacji poszczególnych elementów albo całego systemu politycznego, jego przedstawicieli czy władzy państwowej); c) oceniająca (określone standardy, kryteria oceny i opinie na temat obiektów i całości systemu politycznego, zjawisk politycznych).

Ze Wstępu

Zobacz także:

MŁODZI EMERYCI W POLSCE
Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. Tom 1
Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności
„Chłopaki z dzielnicy” Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej
więcej książek..