Więź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej. Mikołaj KopernikWsparcie Diagnostyczne w rozpoznawaniu schorzeń z autoimmunizacją

  • Opis
  • Spis treści
Książka opisuje w pierwszych rozdziałach teoretyczne aspekty autoimmunizacji oraz w dalszej części rozwiązania praktyczne, w postaci specyficznych testów przydatnych w diagnozowaniu jej odczynów.

Zobacz także:

Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski
Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze
Temperament w pierwszym roku życia
Polityczna przestrzeń polskości w XX wieku. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej z perspektywy racji
więcej książek..