Wsparcie Diagnostyczne w rozpoznawaniu schorzeń z autoimmunizacją

  • Opis
  • Spis treści
Książka opisuje w pierwszych rozdziałach teoretyczne aspekty autoimmunizacji oraz w dalszej części rozwiązania praktyczne, w postaci specyficznych testów przydatnych w diagnozowaniu jej odczynów.

Zobacz także:

Epidermolysis bullosa – pęcherzowe oddzielanie się naskórka
 Janusz Teodor Dybowski. Pisarz uwikłany…
Studium przypadku w badaniach naukowych
Edukacja obywatelska w działaniu
więcej książek..