Naukowiec.org - Witamy :)


Wsparcie Diagnostyczne w rozpoznawaniu schorzeń z autoimmunizacją

  • Opis
  • Spis treści
Książka opisuje w pierwszych rozdziałach teoretyczne aspekty autoimmunizacji oraz w dalszej części rozwiązania praktyczne, w postaci specyficznych testów przydatnych w diagnozowaniu jej odczynów.

Zobacz także:

Polityczna przestrzeń polskości w XX wieku. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej z perspektywy racji
Epidermolysis bullosa – pęcherzowe oddzielanie się naskórka
Kapitał relacyjny banku. Tom 1  Kształtowanie relacji banku z otoczeniem
Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. Tom 1
więcej książek..