Tym, czego uczy Nas Jezus, to przebaczenie :) Judasz IskariotaZaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym

  • Opis
  • Spis treści
Monografia „Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym” dzięki wieloaspektowej i interdyscyplinarnej analizie problematyki zaburzeń psychosomatycznych jest kompendium najnowszej wiedzy na temat czynników psychicznych w zaburzeniach somatycznych oraz aspektów psychologicznych i psychoterapeutycznych  w leczeniu osób chorych somatycznie.

Podzielona jest na dwie części. Część I. „Czynniki psychiczne a zaburzenia somatyczne” obejmuje zagadnienia dotyczące medycyny psychosomatycznej, rozumienia zdrowia i choroby w różnych koncepcjach psychologicznych oraz analizę wybranych mechanizmów biopsychospołecznych wpływających na stan zdrowia, takich jak: stres, uwarunkowania osobowościowe oraz wsparcie społeczne w chorobie. Część II. „Psychologia w leczeniu chorych somatycznie” prezentuje aktualny stan wiedzy na temat psychologicznych aspektów leczenia chorób: układu krążenia, nowotworowych, gastroenterologicznych, układu oddechowego, dermatologicznych, endokrynologicznych, neurologicznych i zakaźnych. Ponadto dokonano analizy psychologicznych aspektów leczenia niepłodności, trudności diagnostycznych i terapeutycznych w relacji pacjent–personel medyczny oraz stosowania farmakoterapii w chorobach psychosomatycznych.

Książka może być pomocna dla specjalistów chorób wewnętrznych, jak i innych specjalistów: onkologów, dermatologów, neurologów i ginekologów. Może być również wartościowym uzupełnieniem wiedzy psychiatrów i psychologów klinicznych, którzy na co dzień wspierają leczenie chorób o podłożu somatycznym. Dzięki tej monografii łatwiej będzie zrozumieć zachowania chorych, co powinno procentować w ich lepszym leczeniu.

Zobacz także:

więcej książek..