Kiedy myślę o moim Bogu, moje serce tańczy we mnie dla radości, a wtedy moja muzyka również musi tańczyć. Joseph HaydnZarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych

Rok wydania:
Ilość stron: 256
Język: Polski
ISBN: 978-83-7525-953-7
  • Opis
  • Spis treści
Zarówno problematyka rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP jako jednocześnie stabilizatora i dźwigni gospodarki w skali makro, mezo i mikro, jak i tematyka dotycząca procesów gospodarczych zachodzących w obszarach zmarginalizowanych są bardzo istotne. Połączenie tych zagadnień i podjęcie próby przedstawienia zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w regionach zmarginalizowanych w świetle dorobku literaturowego i badań jest szczególnie cenne, ale stanowi duże wyzwanie dla naukowca. (…) Wartością pracy jest wykorzystanie bogatej i aktualnej literatury zarówno krajowej, jak i zagranicznej. (…) monografia może być traktowana jako kompendium wiedzy dotyczącej podejmowanej problematyki. Autorka prezentuje wyniki badań o dużym zakresie przedmiotowym i przestrzennym. Badania te nadają pracy walor nowości i aktualności.

Z recenzji dr. hab. Janusza Kota, prof. Politechniki Świętokrzyskiej

Zobacz także:

Małżeństwo: początek i koniec
Wulgaryzmy w języku kibiców na stadionach piłkarskich, czyli „Polska grać, k… mać!”
Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia
 Janusz Teodor Dybowski. Pisarz uwikłany…
więcej książek..