Umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. Maria Skłodowska-Curie

Kalkulatory, Przeliczniki, Narzędzia naukowe