Moja i Twoja nadzieja pozwoli uczynić nam cuda. Zjednoczeni artyści.

Merkury

odległość od słońca[au]: 0.441 długośc sferyczna[stopnie]: 38.247 szerokość sferyczna[stopnie]: 1.233

Wenus

odległość od słońca[au]: 0.722 długośc sferyczna[stopnie]: 57.492 szerokość sferyczna[stopnie]: -1.117

Ziemia

odległość od słońca[au]: 1.016 długośc sferyczna[stopnie]: 271.286 szerokość sferyczna[stopnie]: 0

Mars

odległość od słońca[au]: 1.646 długośc sferyczna[stopnie]: 128.432 szerokość sferyczna[stopnie]: 1.815

Jowisz

odległość od słońca[au]: 5.3 długośc sferyczna[stopnie]: 80.37 szerokość sferyczna[stopnie]: 0.448

Saturn

odległość od słońca[au]: 10.059 długośc sferyczna[stopnie]: 104.775 szerokość sferyczna[stopnie]: 0.383

Uran

odległość od słońca[au]: 19.947 długośc sferyczna[stopnie]: 32.866 szerokość sferyczna[stopnie]: -0.51

Neptun

odległość od słońca[au]: 29.97 długośc sferyczna[stopnie]: -13.338 szerokość sferyczna[stopnie]: -1.011

Słońce

merkury

wenus

ziemia

mars

jowisz

saturn

uran

neptun

Aktualna pozycja planet

Niniejsze narzędzie prezentuje aktualną pozycję planet w odniesieniu do słońca. W prezentowanej grafice nie uwzględniono trzeciego wymiaru obrazu (spłaszczając obraz do dwóch wymiarów). Dla zobrazowania całego układu słonecznego na stronie nie zachowano proporcji wielkości planet oraz odległości ich od słońca. Na dole obrazu przedstawiliśmy wielkość poszczególnych planet i słońca w proporcji do innych planet.

Na obrazie przedstawiana jest aktualna pozycja planet na dany dzień i daną godzinę. Ustawiając datę z menu znajdującego się w górnym lewym boku można zobaczyć ułożenie planet na dany dzień (np.: dzień swoich urodzin).

Po najechaniu myszką na daną planetę pojawiają się informacje: nazwa planety, odległość od słońca (au – jednostka astronomiczna), długość i szerokość sferyczna w stopniach. W lewym dolnym menu można wyłączyć poszczególne elementy obrazu: orbity planet, słońce czy poszczególne planety.

Obraz jest statyczny, tzn. pozycja planet obliczana jest za każdym przeładowaniem strony. Dla naszych użytkowników poniżej przedstawiliśmy podstawowe informacje o planetach.

Średnia prędkość orbitalna (km/s)

 • Merkury: 47,8
 • Wenus: 35,0
 • Ziemia: 29,8
 • Mars: 24,1
 • Jowisz: 13,1
 • Saturn: 9,7
 • Uran: 6,8
 • Neptun: 5,4

Okres obiegu wokół Słońca w latach gwiazdowych:

 • Merkury: 0,241
 • Wenus: 0,615
 • Ziemia: 1,000
 • Mars: 1,881
 • Jowisz: 11,862
 • Saturn: 29,457
 • Uran: 84,012
 • Neptun: 164,78

Średnica równikowa (w tys. km):

 • Słońce: 1392
 • Merkury: 4,88
 • Wenus: 12,10
 • Ziemia: 12,76
 • Mars: 6,79
 • Jowisz: 142,98
 • Saturn: 120,53
 • Uran: 51,12
 • Neptun: 49,53