Merkury

odległość od słońca[au]: 0.427 długośc sferyczna[stopnie]: -54.448 szerokość sferyczna[stopnie]: -6.833

Wenus

odległość od słońca[au]: 0.723 długośc sferyczna[stopnie]: 43.133 szerokość sferyczna[stopnie]: -1.878

Ziemia

odległość od słońca[au]: 0.992 długośc sferyczna[stopnie]: 398.908 szerokość sferyczna[stopnie]: 0

Mars

odległość od słońca[au]: 1.397 długośc sferyczna[stopnie]: 5.691 szerokość sferyczna[stopnie]: -1.282

Jowisz

odległość od słońca[au]: 5.37 długośc sferyczna[stopnie]: 61.941 szerokość sferyczna[stopnie]: 0.813

Saturn

odległość od słońca[au]: 10.073 długośc sferyczna[stopnie]: 97.76 szerokość sferyczna[stopnie]: 0.68

Uran

odległość od słońca[au]: 19.97 długośc sferyczna[stopnie]: 30.329 szerokość sferyczna[stopnie]: -0.535

Neptun

odległość od słońca[au]: 29.973 długośc sferyczna[stopnie]: -14.748 szerokość sferyczna[stopnie]: -0.975

Słońce

merkury

wenus

ziemia

mars

jowisz

saturn

uran

neptun

Aktualna pozycja planet

Niniejsze narzędzie prezentuje aktualną pozycję planet w odniesieniu do słońca. W prezentowanej grafice nie uwzględniono trzeciego wymiaru obrazu (spłaszczając obraz do dwóch wymiarów). Dla zobrazowania całego układu słonecznego na stronie nie zachowano proporcji wielkości planet oraz odległości ich od słońca. Na dole obrazu przedstawiliśmy wielkość poszczególnych planet i słońca w proporcji do innych planet.

Na obrazie przedstawiana jest aktualna pozycja planet na dany dzień i daną godzinę. Ustawiając datę z menu znajdującego się w górnym lewym boku można zobaczyć ułożenie planet na dany dzień (np.: dzień swoich urodzin).

Po najechaniu myszką na daną planetę pojawiają się informacje: nazwa planety, odległość od słońca (au – jednostka astronomiczna), długość i szerokość sferyczna w stopniach. W lewym dolnym menu można wyłączyć poszczególne elementy obrazu: orbity planet, słońce czy poszczególne planety.

Obraz jest statyczny, tzn. pozycja planet obliczana jest za każdym przeładowaniem strony. Dla naszych użytkowników poniżej przedstawiliśmy podstawowe informacje o planetach.

Średnia prędkość orbitalna (km/s)

 • Merkury: 47,8
 • Wenus: 35,0
 • Ziemia: 29,8
 • Mars: 24,1
 • Jowisz: 13,1
 • Saturn: 9,7
 • Uran: 6,8
 • Neptun: 5,4

Okres obiegu wokół Słońca w latach gwiazdowych:

 • Merkury: 0,241
 • Wenus: 0,615
 • Ziemia: 1,000
 • Mars: 1,881
 • Jowisz: 11,862
 • Saturn: 29,457
 • Uran: 84,012
 • Neptun: 164,78

Średnica równikowa (w tyś km):

 • Słońce: 1392
 • Merkury: 4,88
 • Wenus: 12,10
 • Ziemia: 12,76
 • Mars: 6,79
 • Jowisz: 142,98
 • Saturn: 120,53
 • Uran: 51,12
 • Neptun: 49,53