Im wrażliwszy się stajesz, tym bardziej poszerza się twoje życie. Osho

Chemia

 1. Barwa płomienia

 2. Barwy roztworów

 3. Cząstki elementarne

 4. Długości wiązań

 5. Energia jonizacji pierwiastków

 6. Energia sieci krystalicznych

 7. Energia wiązania

 8. Gęstość d (g/cm^3) wodnych roztworów kwasów i zasad w temp. 20 st. Celsjusza

 9. Gęstość wodnych roztworów soli nieorganicznych

 10. Gęstość wody w zależności od temperatury

 11. Iloczyny (stałe) rozpuszczalności substancji

 12. Iloczyny rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych związków w wodzie w temperaturze pokojowej

 13. Mieszaniny oziębiające

 14. Momenty dipolowe

 15. Nadnapięcia wodoru, tlenu i metali na różnych elektrodach

 16. Podstawowe właściwości gazów i par

 17. Potencjały normalne wybranych półogniw

 18. Powinowactwo elektronowe

 19. Rozmieszczenie elektronów w atomach

 20. Rozpuszczalność gazów w wodzie w zależności od temperatury

 21. Rozpuszczalność substancji stałych w wodzie w zależności od temperatury

 22. Skład izotopowy pierwiastków

 23. Stałe dielektryczne rozpuszczalników (względne przenikalności elektryczne)

 24. Stałe dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad dla temp. 298 K

 25. Stałe ebulioskopowe i krioskopowe

 26. Szereg elektrochemiczny (napięciowy) pierwiastków

 27. Wartości standardowych entropii i entalpii tworzenia

 28. Właściwości fizyczne niektórych związków nieorganicznych

 29. Właściwości fizyczne niektórych związków organicznych

 30. Właściwości i niektórych ciał stałych

 31. Właściwości niektórych cieczy

 32. Właściwości termochemiczne związków organicznych

 33. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych