Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą. Albert Einstein

Momenty dipolowe

Moment dipolowy jest to miara zdolności cząsteczki do orientacji w zewnętrznym polu elektrycznym.
W tabeli poniżej przedstawiono wartości momentów dipolowych w debajach [D], większość wartości dotyczy temperatury 298 K, z wyjątkiem przypadków w których temperatura podana jest w nawiasach.

Wzór Moment dipolowy μ Wzór Moment dipolowy μ
AlBr3 5,10 N2O5 1,39
AlI3 2,50 NOBr 1,87
AsBr3 1,66 NOCL 1,83
AsCl3 2,15 NaCl (gaz) 8,50
AsF3 2,65 OF2 0,18
AsH3 0,16 PCl3 1,16
BF3 0 PF5 0
B2H6 0 PH3 0,55
BeBr2 0 POCl3 2,40
BeCl2 0 S2Cl2 1,60
C2N2 0 C6H5COH 1,61
CNBr 2,94 CH3NH2 1,62
CNI 3,7 (CH3)2NH 1,17
CO 0,10 (CH3)3N 0,62
CO2 0 C2H5NH2 1,39
COS 0,72 C6H5NH2 1,51
CS2 0 SF6 0
ClO2 1,69 SO2 1,60
Cl2O 0,78 SO3 0
Cl2O7 0,72 SOCl2 1,38
ClF3 0,55 SO2Cl2 1,80
FeCl3 1,27 metan 0
HBr 0,79 etan 0
HCl 1,03 propan 0
HCN 2,88 butan 0
HF 1,91 CH2= CH2 0
CH3OH 1,61 CH ≡ CH 0
C2H5OH 1,66 beznen 0
C3H7OH 1,69 C6H5CH3 0,39
C6H5OH 1,61 CH3F 1,81
HCOOH 1,82 CH3Cl 1,56
CH3COOH 1,68 CH3Br (373 K) 1,78
HI 0,38 CH3I 1,64
H2O 1,84 CHCl3 1,15
H2O2 2,13 CHBr3 1,30
H2S 0,93 CHI3 0,95
H2S2 1,17 C6H5Cl 1,56
HgCl2 (650 K) 0 C6H5Br 1,53
ICl 0,50 C6H5I 1,25
KBr (931 K) 9,07 CCl4 0
KI (898 K) 9,24 C2H5Cl 2,00
NF3 0,24 COCl2 1,18
NH3 1,44 pirydyna 2,26
N2H4 1,84 (CH3)2CO 2,76
NO 0,10 (C2H5)2O 1,14
N2O 0,14 HCHO 2,27
NO2 0,29 CH3NO2 3,02
N2O4 0,37 C6H5NO2 4,30


Wzór na moment dipolowy


N2O0,14
NO20,29
N2O40,37
(CH3)2CO
X