Nie ma prawdy bez odwagi wyznawania jej przed ludźmi. Stefan Wyszyński

Ekonomia

  1. Bezrobotni zarejestrowani - dane

  2. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - dane

  3. Stopa bezrobocia w Polsce