Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Gminy (2011 rok)

Poniższa tabela przedstawia grupy gmin według liczby ludności w 2011 w Polsce.

Liczba ludności Ilość gmin
Poniżej 2500 39
2500 - 4999 570
5000 - 7499 620
7500 - 9999 376
10000 - 14999 361
15000 - 19999 174
20000 - 39999 209
40000 - 99999 91
100000 - 199999 22
200000 - 999999 16
1000000 i więcej 1
Ogółem 2479