Bóg jest radością :) Franciszek z Asyżu

Podwielokrotności i wielokrotności jednostek podstawowych


Podwielokrotności/wielokrotności Przedrostek Symbol
10-18 atto a
10-15 femto f
10-12 piko p
10-9 nano n
10-6 mikro μ
10-3 mili m
10-2 centy c
101 deka da
102 hekto h
103 kilo k
106 mega M
109 giga G
1012 tera T
1015 peta P
1018 eksa E


Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/