Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę. Pablo Picasso

Skład izotopowy pierwiastków

Izotopy są to odmiany pierwiastka chemicznego, które różnią się liczbą neutronów (liczba protonów jest taka sama). Izotopy tego samego pierwiastka mają taką samą liczbę atomową a różnią się liczbą masową. W tabeli poniżej przedstawiono skład procentowy stałych izotopów pierwiastków chemicznych oraz ich liczby masowe.

Liczba atomowa Symbol pierwiastka Liczba masowa (zawartości procentowe)
1 H 1 (99,985%), 2 (0,015%)
2 He 4 (99,999863%), 3 (0,000137%)
3 Li 7 (92,5%), 6 (7,5%)
4 Be 9 (100%)
5 B 11 (80,1%), 10 (19,9%)
6 C 12 (98,90%), 13 (1,10%)
7 N 14 (99,634%), 15 (0,366%)
8 O 16 (99,762%), 17 (0,038%), 18 (0,200%)
9 F 19 (100%)
10 Ne 20 (90,48%), 21 (0,27%), 22 (9,25%)
11 Na 23 (100%)
12 Mg 24 (78,9%), 25 (10,00%), 26 (11,01%)
13 Al 27 (100%)
14 Si 28 (92,23%), 29 (4,67%), 30 (3,10%)
15 P 31 (100%)
16 S 32(95%), 33 (0,75%), 34 (4,2%), 36 (0,017%)
17 Cl 35 (75,77%), 37 (24,23%)
18 Ar 40 (99,60%), 36 (0,337%), 38 (0,063%)
19 K 39 (93,2581%), 41 (6,7302%), 40 (0,0117%)
20 Ca 40 (96,941%), 42 (0,647%), 43 (0,135%), 44 (2,086%), 46 (0,004%), 48 (0,187%)
21 Sc 45 (100%)
22 Ti 48 (73,8%), 46 (8,0%), 47(7,4%), 49 (5,5%), 50 (5,3%)
23 V 51 (99,75%), 50 (0,25%)
24 Cr 52 (83,789%), 50 (4,345%), 53 (9,501%), 54 (2,365%)
25 Mn 55 (100%)
26 Fe 56 (91,72%), 54 (5,8%), 57 (2,1%), 58 (0,28%)
27 Co 59 (100%)
28 Ni 58 (68,077%), 60 (26,233%), 61 (1,140%), 62 (3,634%), 64 (0,926%)
29 Cu 63 (69,17%), 65 (30,83%)
30 Zn 64 (48,6%), 66 (27,9%), 67 (4,1%), 68 (18,8%), 70 (0,6%)
31 Ga 69 (60,108%), 71 (39,892%)
32 Ge 70 (21,23%), 72 (27,66%), 73 (7,73%), 74 (35,94%), 76 (7,44%)
33 As 75 (100%)
34 Se 74 (0,89%), 76 (9,36%), 77 (7,63%), 78 (23,78%), 80 (49,61%), 82 (8,73%)
35 Br 79 (50,69%), 81 (49,31%)
36 Kr 78 (0,35%), 80 (2,25%), 82 (11,6%), 83 (11,5%), 84 (57,0%), 86 (17,3%)
37 Rb 85 (72,165%), 87 (27,835%)
38 Sr 84 (0,56%), 86 (9,86%), 87 (7,00%), 88 (82,58%)
39 Y 89 (100%)
40 Zr 90 (51,45%), 91 (11,22%), 92 (17,15%), 94 (17,38%), 96 (2,80%)
41 Nb 93 (100%)
42 Mo 92 (14,84%), 94 (9,25%), 95 (15,92%), 96 (16,68%), 97 (9,55%), 98 (24,13%), 100 (9,63%)
43 Tc Brak trwałych izotopów
44 Ru 96 (5,52%), 98 (1,88%), 99 (12,7%), 100 (12,6%), 101 (17,0%), 102 (13,6%), 104 (18,7%)
45 Rh 103 (100%)
46 Pd 102 (1,02%), 104 (11,4%), 105 (22,33%), 106 (27,33%), 108 (26,46%), 110 (11,72%)
47 Ag 107 (51,839%), 109 (48,161%)
48 Cd 106 (1,22%), 108 (0,88%), 110 (12,4%), 111 (12,8%), 112 (14,0%), 113 (12,3%), 114 (28,8%), 116 (7,6%)
49 In 113 (4,3%), 115 (95,7%)
50 Sn 112 (0,97%), 114 (0,65%), 115 (0,34%), 116 (14,53%), 117 (7,68%), 118 (24,23%), 119 (8,59%), 120 (32,59%), 122 (4,63%), 124 (5,79%)
51 Sb 121 (57,36%), 123 (42,64%)
52 Te 120 (0,096%), 122 (2,603%), 123 (0,908%), 124 (4,816%), 125 (7,139%), 126 (18,95%), 128 (31,69%), 130 (33,80%)
53 I 127 (100%)
54 Xe 124 (0,10%), 126 (0,09%), 128 (1,91%), 129 (26,4%), 130 (4,1%), 131 (21,2%), 132 (26,9%), 134 (10,4%), 136 (8,9%)
55 Cs 133 (100%)
56 Ba 130 (0,106%), 132 (0,101%), 134 (2,417%), 135 (6,592%), 136 (7,854%), 137 (11,23%), 138 (71,7%)
57 La 138 (0,0902%), 139 (99,9098%)
72 Hf 174 (0,162%), 176 (5,206%), 177 (18,606%), 178 (27,297%), 179 (13,629%), 180 (35,100%)
73 Ta 180 (0,012%), 181 (99,998%)
74 W 180 (0,13%), 182 (26,3%), 183 (14,3%), 184 (30,67%), 186 (28,6%)
75 Re 185 (37,40%), 187 (62,60%)
76 Os 184 (0,02%), 186 (1,59%), 187 (1,96%), 188 (13,24%), 189 (16,15%), 190 (26,26%), 192 (40,78%)
77 Ir 191 (37,3%), 193 (62,7%)
78 Pt 192 (0,79%), 194 (32,9%), 195 (33,81%), 196 (25,3%), 198 (7,2%)
79 Au 197 (100%)
80 Hg 196 (0,15%), 198 (9,97%), 199 (16,87%), 200 (23,10%), 201 (13,18%), 202 (29,86%), 204 (6,87%)
81 Tl 203 (29,524%), 205 (70,4760%)
82 Pb 204 (1,4%), 206 (24,1%), 207 (22,10%), 208 (52,4%)
83 Bi 209 (100%)