Tym, czego uczy Nas Jezus, to przebaczenie :) Judasz Iskariota

Ekonomia

  1. Bezrobotni zarejestrowani - dane

  2. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - dane

  3. Stopa bezrobocia w Polsce