Nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. Ken Kesey

Fizyka

  1. Jednostki układu SI

  2. Księżyce planet

  3. Planety Układu Słonecznego

  4. Podstawowe dane o Galaktyce

  5. Podstawowe stałe fizyczne i chemiczne

  6. Własności fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie

  7. Wymiary Księżyca