Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Głębokość dna oceanicznego


W tabeli poniżej przedstawiono głębokość dna oceanicznego w metrach pod poziomem morza wraz z procentowym udziałem w ogólnej powierzchni wszechoceanu.


Głębokość (m p.p.m.) Udział w ogólnej powierzchni wszechoceanu (%)
0-200 5
200-500 6,5
500-1000 3,5
1000-2000 3
2000-3000 4
3000-5000 50
5000-6000 25,5
6000-7000 0,7
7000-8000 0,4
8000-9000 0,7
9000-10000 0,5
10000-11034 0,2