Gdzie nie brak chęci, tam sposób zawsze się znajdzie. J.R.R. Tolkien

Główne dane morfometryczne oceanów

Oceany są to największe części Wszechoceanu (Oceanu światowego) oddzielone od siebie kontynentami lub wyniesieniami dna.

Poniższa tabela przedstawia główne dane morfometryczne oceanów jak: powierzchnia [mln km2], objętość wód [mln km3], głębokość średnia [m] i głębokość maksymalna [m].
 
Ocean Powierzchnia
[mln km2]
Objętość
wód
[mln km3]
Głębokość
średnia
[m]
Głębokość maksymalna
[m]
Pacyfik 179,7 710,4 4 028 11 022
(Rów Mariański)
Atlantyk 91,7 295,5 3 332 9 219
(Rów Puerto Rico)
Indyjski 76,2 282,6 3 890 7 455
(Rów Jawajski)
Arktyczny 14,8 52,2 1 225 5 625
(na Morzu Grenlandzkim)
Wszechocean 361,4 1 340,7 3 729 11 022
(Rów Mariański)