Najważniejszym posłannictwem człowieka na ziemi jest nasycenie wszystkiego pierwiastkiem duchowym. Salvador Dali

Powierzchnie zlewisk i dorzeczy w Polsce

Polska leży w zlewisku trzech mórz: Morza Bałtyckiego (dorzecze Wisły, Odry, Niemna, Bezpośrednie zlewisko Bałtyku, Zlewisko Zalewu Wiślanego oraz Zalewu Szczecińskiego), Morza Czarnego (dorzecze Niemna, Dniestru i Łaby) i  Morza Północnego.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące powierzchni zlewisk i dorzeczy (w tys. kmoraz określonych w % powierzchni Polski) .

Zlewiska i dorzecze Powierzchnia
[tys. km2]
W [%] powierzchni Polski
Zlewnia Morza Bałtyckiego 311,9 99,7
Dorzecze Wisły 168,7 54,0
Dorzecze Odry 106,1 33,9
Bezpośrednie zlewisko Bałtyku 17,3 5,5
Zlewisko Zalewu Wiślanego 14,8 4,7
Zlewisko Zalewu Szczecińskiego 2,5 0,8
Dorzecze Niemna 2,5 0,8
Zlewisko Morza Czarnego 0,6 0,2
Dorzecze Dunaju 0,4 0,1
Dorzecze Dniestru 0,2 0,1
Dorzecze Łaby 0,2 0,1
Zlewisko Morza Północnego 0,2 0,1