Kochać i być kochanym bez warunków – to dla mnie najwyższy cel. Anthony Quinn

Kąty przyległe

Kąty przyległe

\(\alpha + \beta = 180^o\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\alpha, \beta\) - kąty przyległe

Kąty przyległe to kąty wypukłe, które mają jedno ramię wspólne, a pozostałe dopełniają się do prostej. Suma kątów przyległych jest kątem półpełnym.
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/